صفحه اصلی آرشیو اخبار

بازدید سرهنگ جعفری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بابل با هیات همراه از مرکز(97/10/18)

دیروز مورخ 18 دی 97 سرهنگ جعفری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بابل با هیات همراه ضمن کمک نقدی به مرکز از فرشته های زمینی این مرکز بازدید کردند.
1397/10/19;10:09