صفحه اصلی آرشیو اخبار

بازدید جناب جولایی کونورد اراکی از مرکز معلولین نوشیروانی(97/10/20)

جناب جولایی کوهنورد اراکی که با پای پیاده از مراکز سالمندان سراسر کشور بازدید می کنند روز 5شنبه به همراه آقای الله دادی به مرکز آمده و از بچه های معلول بازدید کردند.
1397/10/23;11:14