صفحه اصلی آرشیو اخبار

جشن گلریزان مرکز معلولین نوشیروانی بابل با حضور پروفسور کتابچی در تالا نوشادیان( 97/12/04)

جشن گلریزان موسسه خیریه نوشیروانی به نفع معلولین این مرکز در تالار نوشادیان در تاریخ 4 اسفند 97 برگزار گردید.

اجرای این برنامه بر عهده ی مجری توانمند کشورمان جناب آقای هرمز شجاعی مهر بود. همچنین سخنران ِژه این برنامه جناب پروفسور کتابچی بود.

این جشن با حضور و استقبال پرشور خیرین و مسئولین شهری برگزار گردید. هنرمند محبوب کشورمان جناب آقای رضا رویگری نیز مهمان ویژه ی این جشن بودند.

 

1397/12/05;12:03