صفحه اصلی آرشیو اخبار

جشن تولد سنای نازنین و فرشته های فروردینی مرکز معلولین نوشیروانی(98/01/29)

جشن تولد سنای عزیز و فرشته های فروردین ماهی مرکز به همت دو عزیز نیکوکار خانم ابولحسنی که دکور زیبا و پذیرایی این جشن را بعهده داشتند و آقای تجلی که بانی گروه موسیقی و سیستم صوتی برنامه بودند در تاریخ 29 فروردین در مرکز برگزار گردید.

به شکر خدا این جشن نیز با شکوه هرچه تمام تر با حضور مردم نوعدوست و خانواده ی معلولین مرکز برگزار شد.

1398/02/02;09:15