صفحه اصلی آرشیو اخبار

برگزاری جشن روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه مرکز(98/02/15)

جشنی به مناسبت روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه برگزار گردید در این جشن جناب آقای ابوالحسنی رییس و جناب آقای بزرگی نائب رئیس هیات مدیره مرکز حضور داشتند و از کارگران نمونه مرکز تقدیر شد

موسیقی این برنامه توسط گروه نغمه ساز به مدیریت جناب آقای پورضا نواخنه شد.

 

1398/02/15;12:26