صفحه اصلی آرشیو اخبار

حضور کاروان خادمین و بیرق حرم امام رضا(ع) در مرکز معلولین نوشیوانی (98/04/19)

دیروز 19 تیر 98 حوالی ساعت 9:30 صبح مرکز معلولین نوشیروانی میزبان خادمین و بیرق حرم مطهر امام رضا(ع) بود .

پرسنل مرکز با برپایی استگاه صلواتی به همین مناسب و مولودی خوانی از خادمین استقبال کردند. حضور مردم نیز چشمگیر بود.

1398/04/20;10:27