صفحه اصلی آرشیو اخبار

برگزاری فستیوال بازی مادر و کودک توسط گروه بازی فطرس به نفع معلولین مرکز نوشیروانی(98/04/28)

سومین فستیوال بازی مادر کودک توسط گروه بازی فطرس به سرپرستی کوثر رستمی در پارک نوشیروانی با حضور 400 شرکت کننده به نفع معلولین مرکز نوشیروانی برگزار گردید.

این فستیوال با حمایت و همکاری سازمان آتش نشانی و فضای سبز شهرداری بابل برگزار گردید.

1398/04/30;09:42