صفحه اصلی آرشیو اخبار

با رای هیئت امنای مرکز معلولین نوشیروانی بابل، مرتضی بزرگی بعنوان مدیرعامل جدید این مرکز منصوب شد(98/06/12)

دیروز دو شنبه مورخ 11 شهریور 98 طی جلسه ای که هیات امنای موسسه خیریه نوشیروانی بابل داشتند، با رای هیئت امنای مرکز مرتضی بزرگی رئیس انجمن خیرین مدرسه‌ ساز بابل با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید این مرکز منصوب شد.

قابل ذکر است که جناب آقای کیانژاد از اعضای حقیقی هیات امنای این مرکز باقی می مانند.

1398/06/12;12:09