صفحه اصلی آرشیو اخبار

تقدیر از هنرمندان پنجاه و دومین سالروز جشن تاسیس مرکز(98/06/13)

پنجاه و دومین سالروز جشن تاسیس موسسه خیریه نوشیروانی در تیر ماه سال 98 برای اولین بار برگزار شد که از هنرمندان این جشن توسط مدیرعامل مرکز تقدیر گردید.

جناب آقای بزرگی مدیرعامل مرکز از آقایان عمران حیدرپورو اعضای گروه موسیقی سنتی دلنوازان، مرتضی درزی پور، ابوالفضل شانه بندپور و مسلم احمدی تقدیر کردند.

1398/07/03;08:29