صفحه اصلی آرشیو اخبار

اولین جلسه پرسش و پاسخ مدیرعامل جدید با کارکنان مرکز(98/06/27)

اولین جلسه پرسش و پاسخ مدیرعامل موسسه خیریه زنده یاد نوشیروانی بابل با کارکنان این مرکز در تاریخ 27 شهریور 1398 و با حضور مهندس جان محمدی کارشناس اداره کار و امور اجتماعی برگزار گردید.

در این جلسه کارکنان سوالات خود را مطرح، و مدیرعامل به تمامی آنها پاسخ داد.

1398/07/03;08:32