صفحه اصلی آرشیو اخبار

دومين جلسه پرسش و پاسخ جناب آقاي بزرگي مديرعامل مركز معلولين نوشيرواني با كاركنان(98/09/26)

دومين جلسه پرسش و پاسخ جناب آقاي بزرگي مديرعامل مركز معلولين نوشيرواني با كاركنان موسسه برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی مشکلات کارکنان پرداخته شد.

در پايان جلسه يوگاي خنده توسط سركار خانم سلجوقي براي افزايش روحيه كاركنان برگزار گرديد.

1398/09/28;10:17