صفحه اصلی آرشیو اخبار

سخنراني مديرعامل موسسه خيريه نوشيرواني جناب آقاي بزرگي پيش از خطبه نماز جمعه(98/09/22)

 مديرعامل موسسه خيريه نوشيرواني جناب آقاي بزرگي پيش از خطبه نماز جمعه پیرامون مسائل و مشکلات مرکز سخنرانی کردند.

1398/09/28;10:21