صفحه اصلی آرشیو اخبار

برگزاری نمایشگاه تذهیب، نگارگری و خط توسط هنرمندان خیر به نفع معلولین مرکز نوشیروانی(98/10/12)

نمایشگاه آثار هنرمندان نیکوکار در زمینه ی خط، تذهیب و نگارگری در گنجینه بابل به نفع معلولین این مرکز برگزار گردید.

بانی برگزاری این نمایشگاه جناب آقای حسن قلی پور مسئول موسسه فرهنگی هنری وارش می باشد

این نمایشگاه از 12 الی 16 دی در گنجینه بابل دایر می باشد و تمتمی عواید فروش آثار به معلولین این مرکز تعلق می گیرد.      

1398/10/15;12:30