صفحه اصلی آرشیو اخبار

کمک های همه جانبه برای مقابله با ویروس کرونا در مرکز(98/12/15)

در این روزهای پرتنش کرونایی دو درب اصلی ورودی به سالن مرکز مجهز به تونل و دستگاه بادزن با مواد ضد عفونی شد تا تمامی افرادی که وارد می شوند ضد عفونی گردند این کار ارزشمند توسط خیر بزرگمرد جناب آقای سیامکی انجام گردید.

همچنین کل حیاط و محوطه و سالن مرکز نیز توسط جوانان پویش مردمی کنار همیم ضد عفونی گردید.

1398/12/21;11:21