صفحه اصلی آرشیو اخبار

توزیع هدیه های عیدانه در میان کارکنان توسط یکی از خیرین مرکز (98/12/18)

بسته های نوروزی شامل پسته و سوهان که توسط خیر عزیز سرکار خانم مینا سعیدی تهیه شده بود در میان کارکنان مرکز توزیع شد. قابل ذکر است خانم سعیدی همسر جناب آقای سیامکی است.

 

 

1398/12/21;11:22