صفحه اصلی آرشیو اخبار

علیرضا شاه حسینی به عنوان معاون مرکز معلولین نوشیروانی بابل معارفه شد (30/02/27)

 طی جلسه ای با حضور کارکنان و مدیرعامل مرکز جناب آقای بزرگی ، علیرضا شاه حسینی بعنوان معاونت مرکز معلولین نوشیروانی بابل معارفه شد.

در این جلسه  از زحمات خانم نصرالله پور معاون پیشین مرکز تقدیر شد.

1399/03/11;10:57