صفحه اصلی آرشیو اخبار

بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از مرکز معلولین نوشیروانی(99/08/02)

دکتر کریمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2 آبان 99 از مرکز معلولین نوشیروانی بازدید کردند.

در این بازدید 120 سبد کالا به معلولین این مرکز اهدا گردید.

1399/08/18;10:13