صفحه اصلی آرشیو اخبار

45 میلیون هدیه از محل موقوفات به مرکز نوشیروانی(99/11/01)

جناب آقای حسن برزگر رییس اداره اوقاف بابل به اتفاق ذبیح اله سخاوتیان و متولی موقوفه محمد نبی و محمد شعبانپور متولی موقوفه شعبانعلی و ابوالقاسم علی آبادیان با حضور در مرکز نوشیروانی مبلغ 25 میلیون از موقوفه محمد نبی و 10 میلیون از موقوفه شعبانعلی و 10 میلیون از موقوفه علی آبادیان به این مرکز اهدا کردند.
1399/11/13;10:26