صفحه اصلی آرشیو اخبار

اهدای چرخ گوشت صنعتی از طرف حاجیه خانم ماهرو رستمی نژاد(11/06/1400)

فیلم مادر مهربانی که چندی پیش به علت بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده بود و گفته بود اکسیژن من را کم کن تا به بقیه هم برسد را همه دیده بودیم .

متاسفانه کرونا به دل مهربان این مادر هم رحم نکرد.

ولی مهربانی این مادر ادامه دارد و خانواده ی این عزیز ( خواهر زاده ) به نیت مرحومه شان حاجیه خانم ماهرو رستمی نژاد به مرکز معلولین نوشیروانی یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی و مقداری برنج اهدا کردند.

برای شادی روح این مادر عزیز (حاجیه خانم ماهرو رستمی نژاد) دعا کنیم. 

1400/06/18;10:22