صفحه اصلی آرشیو اخبار

جمع آوری بالای 400 میلیون تومان فطریه از طریق مشارکت های مردمی

امسال با کمک مردم عزیز، مرکز معلولین نوشیروانی توانست مبلغ حدود 400 میلیون تومان به عنوان کفاره و فطریه جمع آوری کند.

این مرکز 12 پایگاه در نقاط مختلف شهر بابل و امیرکلا داشت.

1401/02/17;09:39